Теорія зацікавлених сторін в реалізації економічної євроінтеграції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено сутність глобалізації та її основну особливість - сприятливість для розвинених та складність для менш розвинених країн. Акцентовано увагу на тому, чим представлений євро інтеграційний вектор спрямування для України та кроки, що у цьому напрямку зроблені, починаючи з 1991 року. Розкрито теорію зацікавлених осіб, як теорію успішності здійснення підприємницької діяльності. The essence of globalization and its main feature - favorability for developed countries and difficulty for less developed countries - are presented. Attention is focused on what the Euro integration direction vector is for Ukraine and the steps taken in this direction since 1991. The theory of interested persons, as a theory of the success of entrepreneurial activity, is revealed.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, розвиток, глобалізація, інтеграційні процеси, мотиви, торгівля, ЄС, Угода про асоціацію, вектор, діяльність підприємств, теорія зацікавлених сторін, development, globalization, integration processes, motives, trade, EU, Association Agreement, vector, enterprise activity, stakeholder theory

Бібліографічний опис

Гривківська, О. В. Теорія зацікавлених сторін в реалізації економічної євроінтеграції України / О. В. Гривківська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 17-20