Розробка дистанційного тренінгу для математичних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

MOODLE, тренінг, критерії, training, criteria, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Борисовська, Ю. О. Розробка дистанційного тренінгу для математич-них дисциплін / Ю. О. Борисовська, О. С. Козлова, О. А. Лисенко // MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle : тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 травня 2013 р. – Київ : КНУБА, 2013. – С. 8.