Стан та пріоритетні напрями соціально-економічонго розвитку підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто концептуальні аспекти розвитку сучасного підприємства в трансформаційних умовах української економіки. Виявлено основні тенденції організаційно-економічного розвитку підприємств, проаналізовано причини втрати стійкості їх розвитку, окреслено шляхи подолання аспектів незбалансованості та забезпечення стійкого й ефективного соціально-економічного розвитку підприємств.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, управління розвитком, розвиток, стійкий стан, керованість підприємства, соціально-економічний розвиток

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Стан та пріоритетні напрями соціально-економічонго розвитку підприємств / І. В. Тюха // Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наукового семінару. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 81-84.