Напрями становлення та розвитку стратегічного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто інструменти стратегічного управління. Обґрунтовано місце стратегії в управлінні підприємством. Наведено десять різних шкіл, які застосовуються в управлінні підприємством. Висвітлено чотири етапи еволюції парадигми стратегічного управління. Подано види стратегій в залежності від обраного об’єкта стратегічного управління: корпоративна стратегія (стратегія підприємства в цілому); бізнес-стратегія, ділова або конкурентна стратегія (стратегія окремого підрозділу підприємства або його бізнес процесів); функціональна стратегія (стратегія функціональної зони господарювання або його функціональних служб). Strategic management tools are considered. The place of strategy in enterprise management is substantiated. There are ten different schools that are used in the management of the enterprise. Four stages of the evolution of the strategic management paradigm are highlighted. The types of strategies depending on the chosen object of strategic management are given: corporate strategy (strategy of the enterprise as a whole); business strategy, business or competitive strategy (strategy of a separate division of the enterprise or its business processes); functional strategy (strategy of the functional management area or its functional services).

Опис

Ключові слова

стратегічне управління, функціональна стратегія, корпоративна стратегія, еволюція управління, бізнес-стратегія, strategy, strategic management, evolution of management, corporate strategy, business strategy, functional strategy, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Духновський, І. М. Напрями становлення та розвитку стратегічного управління / І. М. Духновський, Т. Г. Бєлова // Сучасні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ГО Львівська економічна фундація, 2020. – С. 53–55.