Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари (Патент на корисну модель № 118563)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до обладнання транспортних систем, в складі яких використовують виймання пляшок з транспортної тари, і може бути використана в харчовій, хімічній, медичній, фармацевтичній та інших галузях народного господарства. The utility model relates to the equipment of transportation systems, which uses the removal of bottles from transport containers, and can be used in the food, chemical, medical, pharmaceutical and other sectors of the national economy.

Опис

Ключові слова

тара, пляшка скляна, конвеєр, container, bottle of glass, conveyor, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 118563 UA, МПК B65B 5/10 (2006.01) B65B 21/00 (2017.01) Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Возний Д. О. Ігнатенко О. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201702518 ; завл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15, 2017 р.

Зібрання