Ідентифікація фосфорорганічних пестицидів у вівсі та житніх висівках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фосфорорганічні пестициди широко застосовуються у сільськогосподарській практиці, завдяки високій інсектицидній ефективності та порівняно швидкій інактивації під дією зовнішнього середовища. Для запобігання їхньої присутності в продуктах харчування необхідно суворо дотримуватись правил обробки рослин і тварин цими пестицидами та дотримуватися строків від моменту обробки до збирання врожаю. Organophosphate pesticides are commonly used in agricultural practice due to their high insecticidal efficacy and relatively fast inactivation under the influence of the environment. To avoid their presence in food it is necessery to adhere strictly to the rules of treatment plants and animals with these pesticides and timing of treatment to time of harvesting.

Опис

Ключові слова

фосфорорганічні пестициди, якісні реакції, тіофос, карбофос, хлорофос, organophosphate pesticides, qualitative reactions, tiofos, karbofos, trichlorfon, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Плахотнюк, М. О. Ідентифікація фосфорорганічних пестицидів у вівсі та житніх висівках / М. О. Шуліка, Л. М. Мазур // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. - К. : НУХТ, 2017. - Ч. 2. – С. 401.