Розвиток державно-приватного партнерства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Державно-приватне партнерство в Україні відрізняється слабкістю взаємодії держави та бізнесу та не дозволяє виявити весь позитивний потенціал такої співпраці, стати універсальним механізмом для вирішення наявних проблем соціально-економічного розвитку та забезпечити стале економічне зростання в країні. Public-private partnership in Ukraine distinguished weakness of cooperation between the state and business, and do not reveal all the positive potential of such cooperation, to become a universal mechanism for solving the existing problems of socio-economic development and ensure sustainable economic growth in the country.

Опис

Ключові слова

державно-приватне партнерство, розвиток бізнесу, економічне зростання, Public Private Partnership, economic growth, business development

Бібліографічний опис

Бляшук, С. Г. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні / С. Г. Бляшук // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25–26 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 215–216.