Розробка пристрою для розподілення одного потоку пляшок на три з метою підвищення продуктивності машини групового пакування скляних пляшок в термоусадкову плівку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

термоусадкова плівка, потік пляшок, пакування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Бондар, Д. В. Розробка пристрою для розподілення одного потоку пляшок на три з метою підвищення продуктивності машини групового пакування скляних пляшок в термоусадкову плівку : кваліфікаційна робота ... магістра : 131 Прикладна механіка / Денис Вікторович Бондар ; наук. керівник Геннадій Романович Валіулін. – Київ, 2021. – 77 с.