Моделювання процесу прийняття рішення при виборі ліквідації складових великих підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі запропонована математична модель та програмний додаток для прийняття рішень стосовно обрання певних дочірніх підприємств для їх закриття. The paper proposes a mathematical model and software application for making decisions regarding the choice of certain subsidiaries for their closure.

Опис

Ключові слова

транспортна задача, математична модель, transport task, mathematical model, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Чобану, В. В. Моделювання процесу прийняття рішення при виборі ліквідації складових великих підприємств / В. В. Чобану, О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018 р. [Електронний ресурс] – К. : НУХТ, 2018. – С. 341-342.