Стратегії розвитку та використання інформаційних систем навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформатизація освіти вимагає впровадження інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження Інтернет–технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж.

Опис

Ключові слова

освітні технології, інформатизація освіти, educational technologies, informatization of education, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Ющук, І. В. Стратегії розвитку та використання інформаційних систем навчання / І. В. Ющук, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІI Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 304