Боротьба з міфотворчістю як одна із складових гуманітарно-патріотичного виховання студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Міфотворчість була і залишається однією з головних проблем історичної науки. Ідеологічні маніпуляції та соціальні міфи, особиста міфотворчість, відбитки політичних,соціальних та національних проблем утворюють на історичному знанні стійкі нашарування, зняття яких потребує копіткої суспільної праці. Мифотворчество была и остается одной из главных проблем исторической науки. Myth-making was and remains one of the main problems of historical science. Ideological manipulation and social myths, personal myth-making, fingerprints political, social and national problems in forming stable layers of historical knowledge, which requires the removal of hard social labor.

Опис

Ключові слова

гуманітарно-патріотичне виховання, студентська молодь, міфотворчість, humanitarian and patriotic education, college students, myth, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Коцюбанська, О. О. Боротьба з міфотворчістю як одна із складових гуманітарно-патріотичного виховання студентської молоді / О. О. Коцюбанська // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 41-43.