Моніторинг якості м'яса забійних свиней на TOB «Глобинський м'ясокомбінат»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні питання цілеспрямованого використання сировини з урахуванням характеру автолітичних змін набуває особливого значення, оскільки суттєво зро- сла частка тварин, які надходять на переробку і у яких після забою в тканинах виявляються значні відхилення від нормального розвитку автолітичних процесів. Дані про кількість м'ясної сировини з нетрадиційними властивостями PSE і DFD — неоднозначні. Згідно даних, в окремих регіонах кількість яловичини DFD складає — 28-35 %, свинини PSE — 40-45 %, в країнах Європи, США, Канаді і Австралії цей показник становить до 50 % Для зниження кількості PSE і DFD сировини використовують різні способи передзабійної обробки тварин, зміни умов транс- портування до місця забою, способів оглушення і т.д. Але всі заходи, спрямовані на покращення фізіологічного стану тварин, лише зменшують кількість випадків появи м'яса PSE і DFD, але не виключають їх. Today the question of purposeful use of materials based on nature avtolitychnyh change is particularly important because much ZRO- weakly proportion of animals that received for processing in which the tissues after slaughter found significant deviations from normal development avtolitychnyh processes. Data on the amount of meat raw materials with unconventional properties of PSE and DFD - ambiguous. According to the data, in some regions the number of DFD beef is - 28-35%, pork PSE - 40-45%, in Europe, USA, Canada and Australia the figure is 50% for reduce the number of PSE and DFD raw using different methods ante of animals, changes in the terms trans- porting to the place of slaughter stunning methods, etc. But all measures to improve the physiological state of animals only reduce the incidence of occurrence of PSE meat and DFD, but not eliminate them.

Опис

Ключові слова

м'ясна промисловості, свинина, автоліз, meat products, pork, autolysis, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Константинова, А. Моніторинг якості м'яса забійних свиней на TOB «Глобинський м'ясокомбінат» / А. Константинова, Р. Коломієць, І. М. Страшинський // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 30-31