Пристрій для дозування сипких продуктів (Деклараційний патент на корисну модель № 13822)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для дозування сипких продуктів містить бункер з дугоподібним завантажувальним отвором, встановлені під ним з можливістю обертання диски з мірними стаканчиками, механізм ударної дії для інерційного вивантаження дози сипкої продукції з мірного стаканчика. A device for dosing the friable products contains a bunker with arched loading hole, disks with measuring sleeves mounted under it with possibility of rotation, mechanism of percussion for inertia unloading of the dose of friable product from the measuring sleeve.

Опис

Ключові слова

диски, мірний стаканчик, дозування, бункер, wheels, measuring cup, dosage, tank, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 13822 UA, B65B 1/06 Пристрій для дозування сипких продуктів / Костін В. Б., Сизоненко В. М; власник: НУХТ. – u 200510293; заяв. 01.11.2005; опубл. 17.04.2006. Бюл. №4, 2007.

Зібрання