Теоретичні основи ресурсного забезпечення споживчого банківського кредитування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні засади ресурсного забезпечення споживчого банківського кредитування. Встановлено, що ресурсною базою споживчого кредитування є сукупність банківських ресурсів: капітал банку, сформований на депозитній основі, у формі запозичень на міжбанківському ринку та випуску власних цінних паперів. Theoretical basis of recourse support consumer bank lending. Found that the resource base of consumer credit is set resource of bank: capital, formed on the basis of a deposit in the form of borrowing in the interbank market and the issuance of securities.

Опис

Ключові слова

комерційний банк, ресурсне забезпечення, капітал, депозити, цінні папери, міжбанківський ринок, commercial bank, resource provision, capital, deposits, securities, interbank market, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Теоретичні основи ресурсного забезпечення споживчого банківського кредитування / Т. А. Говорушко, Т. Друзь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 79-ї Міжнародної конференції, квітень 2013 р. - К. : НУХТ, 2013.