Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу ринкових чинників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах здійснено аналіз типу економічного розвитку молочних підприємств України. Розроблено модель переходу на інтенсивний тип розвитку. Сформовано варіанти економічного розвитку молочних підприємств у стратегічній перспективі. The theses are analyzes the type of economic development of Dairy Enterprises of Ukraine. The model of the transition to an intensive type of development. Formed variants economic development of dairy enterprises in strategic perspective.

Опис

Ключові слова

процес, варіант розвитку, економічний розвиток, молочна промисловість, інтенсивний розвиток, процесс, intensive development process, option of development, economic development, dairy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Кулинич, Ю. М. Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу ринкових чинників / Ю. М. Кулинич // Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє : ХХХІ міжнародна науково-практична конференція : тези доп. - Львів: ЛЕФ, 2013. - Ч. 2– С. 132