Напрями підвищення привабливості інвестиційного клімату в Україні для розвитку малого бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано сучасний стан малого підприємництва в Україні; зформульовано основні напрямки підвищення привабливості інвестиційного клімату для розвитку малого бізнесу в Україні. Characterize the current state of small business in Ukraine; zformulovano main directions of improving the attractiveness of the investment climate for small business development in Ukraine.

Опис

Ключові слова

малий бізнес, державна підтримка малого бізнесу, small business, State support for small business, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Басюк, Т. П. Напрями підвищення привабливості інвестиційного клімату в Україні для розвитку малого бізнесу / Т. П. Басюк // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ міжнарод. наук.-практ. конф. присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., 26-27 травня 2016 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2016. – С. 55-56.