Теплообмінний апарат (Патент на корисну модель № 30958)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до теплообмінних апаратів для гарячого теплопостачання та систем теплофікації. Useful model of heat exchanger that can be utilized in hot water supply and heating systems.

Опис

Ключові слова

теплофікація, кільцеві канали, гаряча вода, district heating, annular channels, hot water, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 30958 Україна, МПК (2008) F28 D 1/100. Теплообмінний апарат / Бурлака В. І., Поржезінський Ю. Г. - № 200708573 ; заявл. 26.07. 2007 р. ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6.

Зібрання