Методи забезпечення рентабельності страхових операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Страхування є однією з трьох сфер фінансової системи країни і пов'язане з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національного багатства. Разом із цим для страхування характерні економічні відносини тільки щодо перерозподілу доходів і нагромаджень, пов'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших втрат. Таким чином, страхування пов'язане з рухом грошової форми власності. Insurance is one of the three areas of the financial system and the associated distribution of the gross national product of the national wealth. At the same time to insure economic relationship characteristic only to redistribute income and savings related to the pecuniary and other losses. Thus, the insurance associated with the movement of ownership.

Опис

Ключові слова

фінансова система, національне багатство, економічні відносини, financial system, national wealth, economic relationship, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Камська, Д. Методи забезпечення рентабельності страхових операцій / Дар'я Камська, Ганна Сілакова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 374-375.