Інформаційна підтримка розрахунків параметрів математичної моделі гідравлічної системи засобами ітераційних обчислень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

гідравлічна система, витрати рідини, збереження маси рідини, метод простих ітерацій, числові методи, система програмування Visual Basic, пакет MathCad, hydraulic system, fluid flow, conservation of mass of fluid, the method of simple iterations, numerical methods, system programming Visual Basic, package MathCad, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Інформаційна підтримка розрахунків параметрів математичної моделі гідравлічної системи засобами ітераційних обчислень / О. М. Хальченя, Д. В. Масло, В. В. Сухих, В.С. Гаврилов,В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих, І. В. Ющук // Програма і матеріали 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 17-18 квітня 2006 р. − К. : НУХТ, 2006. - Ч. 2. - С. 48-49.