Визначення органолептичних характеристик соусів на основі вторинних водних біоресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В лабораторних умовах було розроблено соус з попередньо оброблених кісток та луски товстолобика, панцировмісної сировини раків, моркви, цибулі, селери, спецій та прянощів. Отриманий соус відрізняється високими органолептичними та фізикохімічними показниками за рахунок глутамінової та аспарагінової кислот, гармонійного після смаку та ноти морепродуктів. In laboratory conditions, a sauce was developed from pre-processed bones and scales of carp, shell-containing raw materials of crayfish, carrots, onions, celery, spices and herbs. The resulting sauce has high organoleptic and physicochemical indicators due to glutamic and aspartic acids, a harmonious aftertaste and a note of seafood.

Опис

Ключові слова

cоуси, вторинні водні біоресурси, панцери креветок, рибні кістки, sauce, secondary aquatic bioresources, shrimp shells, fish bones, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Дущак, О. В. Визначення органолептичних характеристик соусів на основі вторинних водних біоресурсів / О. В. Дущак, Т. М. Левківська, // Технологія-2023 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня. 2023 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – С. 75