Тепловий спосіб інтенсифікації сепарування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено результати прикладних з встановлення причини, факторів впливу на погіршення роботи сепаратора з очищення зернової суміші перемінної вологості. Теоретично обґрунтовано та наведено результати апробації теплового способу управління сипкістю зернової суміші. Встановлено співвідношення між додатковими затратами на покращення сипкості вологої зернової суміші та збільшенням продуктивності роботи сепаратора й покращення ефективності очищення зерна від смітних домішок. In the paper, the results of applications for determining the causes, factors of influence on deterioration of the separator's work on the purification of the grain mixture of variable humidity are presented. The results of the approbation of the thermal method for controlling the grain mix blend are theoretically substantiated and presented. The relationship between additional costs for improving the moisture content of the wet grain mixture and increasing the productivity of the separator and improving the efficiency of cleaning the grain from garbage impurities is established.

Опис

Ключові слова

зернова суміш, домішки зерна, очищення зерна, продуктивність, ефективність, сепаратор, сипкість, grain mix, grain impurity, grain cleaning, performance, efficiency, separator, sulphurization, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Тепловий спосіб інтенсифікації сепарування / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : Міжнародна наук-практ конф., 26–27 червня 2018 р. - К. : НУБіП, 2018. – С. 50–51.