Вправи для покращення навичок діалогічного мовлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні вимоги сучасності до фахівців економічних спеціальностей підвищуються рік у рік і включають не лише високий рівень знань та вмінь за фахом, але й володіння іноземною мовою на відповідному рівні. Today modern requirements to specialists in economy increased from year to year and include not only a high level of knowledge and skills in their specialty, but also of foreign language at an appropriate level.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, іноземна мова, професійна діяльність, foreign language, professional activity

Бібліографічний опис

Кияшко, О. В. Вправи для покращення навичок діалогічного мовлення / О. В. Кияшко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 143-144.