Формування кадрової безпеки у системі соціально-економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджуються питання формування системи кадрової безпеки на підприємстві. Узагальнені підходи до сутності поняття «кадрова безпека». Обґрунтовані напрями забезпечення кадрової безпеки на підприємстві. Узагальнена класифікація загроз щодо кадрової безпеки (зовнішні та внутрішні). Запропонована схема системи кадрової безпеки підприємства. The issues of formation of the personnel security system at the enterprise are investigated. Generalized approaches to the essence of the concept of "personnel security". The directions of ensuring personnel security at the enterprise are substantiated. Generalized classification of threats to personnel security (external and internal). The scheme of the personnel security system of the enterprise is offered.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, кадрова безпека, загрози, небезпеки, підходи, напрями, підприємство, соціально-економічна безпека, personnel security, threats, dangers, approaches, directions, enterprise, socio-economic security

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Формування кадрової безпеки у системі соціально-економічної безпеки підприємства / О. І. Драган // Modern directions of scientific research development : proceedings of the 8th International scientific and practical conference. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 905–910.