Сучасні політичні конфлікти в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед безлічі ідейно-політичних течій можна назвати ідеології, що зробили найбільший вплив на політичний розвиток суспільства в XX ст. Це ідеології ліберальні, консервативні, соціалістичні і фашистські. Among the many ideological and political currents can be called ideology that made ​​the biggest impact on the political development of society in the XX century. This ideology of liberal, conservative, socialist and fascist.

Опис

Ключові слова

політика, ідеологія, конфлікти, policy, ideology, conflicts, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Ковтун, Д. Сучасні політичні конфлікти в Україні / Дмитро Ковтун, Олександр Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 98-99.