Раціональна експлуатація тепловикористовуючої апаратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлено експлуатаційні методи підтримання (регулювання) теплової потужності тепловикористовуючої апаратури на регламентному (проектно-розрахунковому) рівні. Наведено перелік необхідної методичної літератури. In this paper, operational methods for maintaining (regulating) the thermal capacity of heat-using equipment at a scheduled (calculated and projected) level are presented. The list of necessary methodological literature is given.

Опис

Ключові слова

теплообмінники, експлуатація, експлуатаційні параметри, теплотехнологічний регламент, необхідні умови, регулювання теплової потужності, heat exchangers, operation, operational parameters, heat-technological regulations, necessary conditions, heat power regulation, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Раціональна експлуатація тепловикористовуючої апаратури / В. М. Філоненко. – Київ : ЮНІДО, 2015. – 62 с.

Зібрання