Управління інвестиційною привабливістю підприємства харчової галузі в умовах кризового стану національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інвестиційний менеджмент, інвестиції, кризовий стан економіки, інвестиційна привабливість, харчова промисловість, інвестування харчові добавки, дисконтований дохід, факторинг, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Довгоп’ятий, В. А. Управління інвестиційною привабливістю підприємства харчової галузі в умовах кризового стану національної економіки : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Віталій Анатолійович Довгоп’ятий ; наук. керівник Світлана Владиславівна Бурлуцька. – Київ, 2023. – 93 с.