Спортивно-оздоровчий туризм для людей із обмеженими фізичними можливостями, як новий вид адаптаційного спорту в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інвалідність є явищем соціальним, уникнути якого не може жодне суспільство, і тому кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику щодо осіб з обмеженими фізичними та розумовими вадами. Не дивлячись на це, проблема лікування, реабілітації та соціальної адаптації людей з особливими потребами залишається надзвичайно гострою у всьому світі. Disability is a social phenomenon, which can not be avoided no society, so each state according to their level of development, priorities and opportunities shaping the social and economic policies for people with disabilities and mental disabilities. Despite this, the problem of treatment, rehabilitation and social inclusion of people with disabilities is extremely dangerous in the world.

Опис

Ключові слова

інвалідність, invalidity, адаптаційний спорт, adaptive sports, захворювання, illness, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Чернякова, П. Спортивно-оздоровчий туризм для людей із обмеженими фізичними можливостями, як новий вид адаптаційного спорту в Україні / Поліна Чернякова, Дарія Басюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 565-566.