Організаційна культура в системі менеджменту підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано результати дослідження сучасного стану підприємств харчової промисловості Житомирської області. Подано оцінку тенденцій і факторів розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів. Узагальнено особливості методики ОСАІ.
The paper covers the result of the investigation of the current state of food industry enterprises in Zhytomyr region. The author estimates factors and trends of development of food industry enterprises. The paper generalizes the peculiarities of the ОСАІ method. The paper covers the result of the investigation of organizational culture of some food industry enterprises with using ОСАІ method and own method.
Представлены результаты исследования современного состояния предприятий пищевой промышленности Житомирской области. Дана оценка тенденций и факторов развития предприятий по производству пищевых продуктов. Обобщенно особенности методики ОСАИ. Представлены результаты исследований организационной культуры по методике ОСАИ и по собственной методике.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, організаційна культура, діагностика, food industry, organizational culture, diagnose

Бібліографічний опис

Харчишина, О. В. Організаційна культура в системі менеджменту підприємств харчової промисловості / О. В. Харчишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2011. – № 38. – С. 101–115.

Зібрання