Деструктивні перетворення галактосахаридів в процесі солодування сої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані досліджень показали, що солодування сої зумовлює позитивні зміни вуглеводного складу зерна — викликає зниження вмісту антипоживних галактосахаридів внаслідок деструкції рафінози та стахіози в солоді сої на 80...90 % порівняно з їх кількістю в зерні сої. These studies showed that the production of malt soy causes positive changes in carbohydrate composition of the grain - is the reduction of antinutrient halaktosaharydiv due to degradation of raffinose and stahiozy malt, soya by 80 ... 90%, compared to their number in soybean.

Опис

Ключові слова

галактосахариди, солодорощення, соя, солод із сої, galactose saccharides, malting, soybeans, soy malt, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Домарецький, В. А. Деструктивні перетворення галактосахаридів в процесі солодування сої / В. А. Домарецький, Б. І. Хіврич, Т. В. Лопато // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. – К.: УДУХТ, 2001. – № 6. – С. 67 – 88.

Зібрання