Моделювання деформацій фільтрувальних елементів в процесах розділення дисперсних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі показано, що візуалізація процесу мембранного розділення дисперсних дозволяє за вихідними параметрами оптимізувати технологічний процес без втручання в реальну апаратурно-технологічну схему.
The article shows that visualization of the process of membrane separation of dispersed solids allows optimizing the technological process by the initial parameters without interfering with the actual hardware and technological scheme.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, імітаційне моделювання, деформація фільтрувальних елементів, мембранне розділення дисперсних систем, харчові технології, department of foodstuff expertise, simulation modeling, membrane separation of dispersed systems, deformation of filter elements, food technology

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Моделювання деформацій фільтрувальних елементів в процесах розділення дисперсних систем / Б. С. Пащенко, О. А. Литвиненко Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 квітня 2017 р., м. Чернігів. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 2. – С. 38-39