Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теорія лінійно – квадратичних задач оптимального керування розподіленими системами є добре розвиненою. У багатьох випадках початкову задачу можна розщепити за допомогою методу Фур’є. Задача керування еліптичними рівнянням з нелокальним крайовими умовами в круговому секторі, що розглядається у цій статті, не допускає ні повного розщеплення, ні застосування - теорії. Її розв’язність у класі розподілених керувань вдається одержати шляхом використання біортонормованих систем функцій та при подальшому аналізі розв’язків матричних рівнянь Фредгольма.

Опис

Ключові слова

крайова задача, рівняння Фредгольма, еліптичне рівняння, краевая задача, уравнение Фредгольма, эллиптические уравнения, boundary problem, elliptic equations, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Капустян, В. О. Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами / В. О. Капустян, А. О. Капустян, О. К. Мазур // Нелінійні коливання. - 2013. - Т. 16. - № 3. - С. 289 – 432.

Зібрання