Особливості іноземного інвестування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається структура та динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну. The structure and dynamics of foreign direct investment in Ukraine are examined.

Опис

Ключові слова

іноземне інвестування, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, foreign investment, foreign direct investment, investing attractiveness, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Особливості іноземного інвестування в Україні / С. В. Ткачук // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. - К. : НУХТ, 2010. - С. 78.