Впровадження системи управління безпекою харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження міжнародної систем безпеки харчових продуктів часто розглядається як необхідний крок у розвитку сільськогосподарського сектора і харчової промисловості. Системи управління безпекою харчових продуктів на основі аналізу ризиків і критичних контрольних точок (АРККТ), відкривають нові міжнародні ринки з високою доданою вартістю на продовольчу продукцію, а також підвищення ефективності внутрішніх ринків. Implementation of international food safety systems is often seen as a necessary step in the development of agriculture and food industry. Management systems of food safety based on Hazard Analysis and Critical Control Point (ARKKT) open new international markets with high value added food products and increase the efficiency of domestic markets.

Опис

Ключові слова

система управління, безпека харчових продуктів, харчова промисловість, management system, food safety, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кучеренко, О. Впровадження системи управління безпекою харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості / Ольга Кучеренко, Віктор Струнін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 287-288.