Покращення планування витрат на персонал підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

витрати на персонал, планування витрат на персонал, кадрове забезпечення, обтимізація витрат на персонал, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Хлевінська, К. С. Покращення планування витрат на персонал підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Катерина Сергіївна Хлевінська ; наук. керівник Любов Іванівна Тертична. – Київ, 2021. – 95 с.