Розвиток інформаційних систем в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості впровадження інформаційних технологій в туризмі. Features of introduction of information technologies in tourism are considered.

Опис

Ключові слова

туризм, інформаційні технології, глобалізація, кафедра туристичного та готельного бізнесу, tourism, information technology, globalization

Бібліографічний опис

Басюк, Д. І. Розвиток інформаційних систем в Україні / Д. І. Басюк, Д. Ю. Шиляєв // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 69–72.