Комп’ютерна підтримка побудови рівнянь дотичної та нормалі до лінії в заданій точці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана робота має за мету запропонувати програмні реалізації в середовищі MathCad знаходження та побудова дотичної та нормалі до плоскої кривої. Специфіка поєднання у процесі розв’язання задач аналітичної геометрії і вбудованих математичних функцій та процедур середовища MathCad сприятиме формуванню алгоритмічної культури студентів, фахова підготовка яких передбачає опанування методами обчислювальної математики.
This work aims to offer a software-based environment MathCad location and construction of the tangent and normal to the plane of the curve. The specificity of association in the process of solving problems of analytical geometry, built-in mathematical functions and procedures MathCad environment fosters a culture of algorithmic students, training which includes mastering the methods of computational mathematics.

Опис

Ключові слова

програмна реалізація, numerical and analytical calculation software implementation, вбудовані математичні функції та процедури в середовищі MathCad, чисельні та аналітичні обчислення, built-in math functions and procedures in an environment MathCad, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Комп’ютерна підтримка побудови рівнянь дотичної та нормалі до лінії в заданій точці / О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька // Новітні комп’ютерні технології : матеріали Х Міжнародної науково- технічної конференції NOCOTE’2012р. : Севастополь − К. : Мінрегіон України. - 2012. - С. 115-116.