Дослідження способів очищення напівпродуктів цукрового виробництва з метою отримання інвертних сиропів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена розробці способів отримання рідкого інвертного сиропу з цукровмісних продуктів за допомогою кислотного та ферментативного гідролізу. В такому сиропі містяться вуглеводи, амінокислоти, мінеральні речовини та вітаміни. Основою для одержання сиропу є розчини жовтого цукру, які перед інверсією необхідно очистити від барвних речовин, речовин колоїдної дисперсності та солей кальцію, які погіршують якість готової продукції. Досліджено різні способи очищення – за допомогою моноамонійфосфату, коагулянту «Полвак» різних модифікацій та сульфату цинку.
The work is devoted to the production of liquid invert syrup of sugar products using acid and enzymatic hydrolysis. In this syrup contains carbohydrates, amino acids, minerals and vitamins. The basis for obtaining solutions yellow syrup is sugar that before inversion must be cleaned of coloring substances, substances colloidal dispersion and calcium salts that degrade the quality of the finished product. Different cleaning methods - using monoammonium, coagulant "POLVAK" various modifications and zinc sulfate.

Опис

Ключові слова

інвертний сироп, syrup, цукровмісний розчин, гідроліз, очищення, кафедра фізики, sugar-solution, hydrolysis, purification, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Ничик, О. В. Дослідження способів очищення напівпродуктів цукрового виробництва з метою отримання інвертних сиропів / О. В. Ничик, Н. І. Штангеєва, В. Є. Носенко // Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10. - С. 19.

Зібрання