Вплив фенольних сполук на мікроводорость Chlorella vulgaris

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджені фенольні сполуки пригнічують функціонування фотосинтетичного апарату мікроводорості Chlorella vulgaris AsLil, знижуючи максимальний потенційний квантовий вихід змінної флуоресценції хлорофілу (Fv/Fm), фотохімічне гасіння флуоресценції хлорофілу (qP) та ефективний квантовий вихід фотосистеми II (Фрзп). Investigated phenolic compounds inhibit the functioning of the photosynthetic apparatus of microalgae Chlorella vulgaris AsLil, reducing the maximum potential quantum yield of variable chlorophyll fluorescence (Fv / Fm), photochemical quenching of chlorophyll fluorescence (qP) and effective quantum yield of photosystem II (Frzp).

Опис

Ключові слова

Chlorella vulgaris, мікроводорость, фенольні сполуки, phenolic compounds, microalgae, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Батищева, Г. Вплив фенольних сполук на мікроводорость Chlorella vulgaris / Галина Батищева, Андрій Котинський, Олександр Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 551-552.