Управління економічною безпекою туристичних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

туризм, економічна безпека, tourism, economic security, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Попов, І. П. Управління економічною безпекою туристичних підприємств : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Іван Петрович Попов ; наук. керівник Вадим Вікторович Баєв. – Київ, 2021. – 108 с.