М’ясовмісний хліб «Єлизаветинський» (Патент на винахід № 121254)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується м'ясовмісного хліба, який містить шпик боковий, борошно пшеничне, м'ясо качки мускусної, фарш товстолобика, суху молочну сироватку, препарат Апроред, клітковину рослинну Фібра 110, меланж сухий. В основу винаходу поставлена задача розробки м'ясовмісного хліба з використанням додаткових джерел білків тваринного походження, а саме м'яса мускусної качки та рибної сировини, які забезпечували б одержання нового виробу зі збалансованим складом поживних речовин. The invention relates to meat-containing bread, which contains lard, wheat flour, musk duck meat, minced silver carp, dry whey, Aprored, vegetable fiber Fibra 110, dry melange. The invention is based on the problem of developing meat-containing bread using additional sources of animal protein, namely musk duck meat and fish raw materials, which would provide a new product with a balanced composition of nutrients.

Опис

Ключові слова

duck meat, м'ясо качки, товстолобик, рослинна клітковина, м’ясовмісний хліб, silver carp, vegetable fiber, meat-containing bread, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 121254 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01). М’ясовмісний хліб «Єлизаветинський» / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Попова Є. С. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а201803072 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Зібрання