Паштет м’ясний запечений низькокалорійний (Патент на корисну модель № 53108)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розробки рецептури паштету запеченого низькокалорійного. The basis of the utility model tasked with developing low-calorie recipe pate grilled.

Опис

Ключові слова

рецептура, паштет, запечений, recipe, pate, grilled, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 53108 Україна, МПК A23L 1/31 Паштет м’ясний запечений низькокалорійний / Пешук, Л. В., Топчій, О. А., Давиденко, М. О. ; заявник і патентовласник НУХТ. - u 201003191 ; заявл. 19.03.10 ; опубл. 27.09.10, Бюл. № 18.

Зібрання