Інтегровані формування за участю м’ясопереробних підприємств

Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування інтегрованих структур у досліджуваній галузі може створити їх учасникам переваги у вигляді економії за рахунок вертикальної інтеграції, комбінування взаємодоповнюючих ресурсів, податкової оптимізації, підвищення якості та ефективності управління. Це підтверджує необхідність створення інтегрованих формувань у м’ясопродуктовому підкомплексі. Formation of integrated structures in the research area can create benefits for their participants in the form of savings due to vertical integration, combination of complementary resources, tax optimization, loading of excess production capacity, improving the quality and efficiency of management. This confirms the neсessity creation of integrated formations in the meat subcomplex.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, інтегровані формування, м’ясопереробні підприємства, вертикальна інтеграція, агрохолдинги, integrated formations, meat processing enterprises, vertical integration, agricultural holdings

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Інтегровані формування за участю м’ясопереробних підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 14-16.