Розробка системи автоматизації процесу виробництва морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

M340, Micropilot FMR533, морозиво, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Бондаренко, Ю. В. Розробка системи автоматизації процесу виробництва морозива : дипломна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Юрiй Вячеславович Бондаренко ; наук. керівник Сергiй Андрiйович Киричук. – Київ, 2020. – 77 с.