Вплив цифровізації на діяльність компаній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні умови господарювання українських компаній ускладняються кризовими явищами. Виклики сьогодення призвели до потреби їх швидкої адаптації до змін динамічного зовнішнього середовища. Цифровізація (діджиталізація) робочих процесів стала необхідністю для забезпечення подальшого ефективного функціонування компаній. Вона сприяє автоматизації виробництва, створенню продуктів і послуг, заснованих на цифрових технологіях, переходу в онлайн всієї комунікаційної діяльності компанії, що підвищує її цінність. Перебудова бізнес-процесів викликає необхідність розгляду можливих варіантів та обґрунтуванню раціональних рішень ведення бізнесу. The current business environment of Ukrainian companies is complicated by the crisis. The challenges of today have led to the need for them to quickly adapt to changes in the dynamic external environment. Digitalisation of business processes has become a necessity to ensure the continued efficient operation of companies. It helps automate production, create digital-based products and services, and move all communication activities online, which increases the company's value. The restructuring of business processes necessitates consideration of possible options and justification of rational business decisions.

Опис

Ключові слова

lean production, professional retraining, цифровізація, діджиталізація, бізнес-модель, штучний інтелект, ощадливе виробництво, професійна перепідготовка, digitalization, business model, artificial intelligence, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Євсєєва-Северина, І. В. Вплив цифровізації на діяльність компаній / І. В. Євсєєва-Северина, Н. С. Скопенко // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2022. – С. 72-74.