Термостабільна начинка для борошняних кондитерських виробів (Деклараційний патент на корисну модель № 73798)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Термостабільна начинка, що пропонується у даній моделі, задовольняє вимоги до термостабільності виробів, має збагачену харчову цінність. В даній технології виключається використання штучних барвників за рахунок природнього барвника β-каротину, що входить до складу рослинної сировини. Розроблено рецептуру термостабільної начинки на основі морквяного пюре та низькометоксильованого пектину. Thermostable filling offered in this model satisfies the requirements for thermal products, has enriched nutritional value. In this technology eliminated the use of artificial coloring by natural dyes β-carotene, which is part of the plant material. A thermostable filling recipe from carrot puree and pectin.

Опис

Ключові слова

термостабільна начинка, пектин, морквяне пюре, цитрат кальцію, кондитерські вироби, кафедра технології цукру і підготовки води, thermally stable filling, pectin, carrot puree, calcium citrate, confectionery products, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Пат. 73798 Україна, МПК (2012.01) А23L 1/100. Термостабільна начинка для борошняних кондитерських виробів / Оболкіна В. І., Йовбак У. С., Камбулова Ю. В., Крапивницька І. О. ; заявник і власник Національний університет харчових технологій. – № u 2012 03118 ; заявл. 16.03.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

Зібрання