Оцінка ефективності управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто оцінку ефективності управління через використання показників оперативності роботи органу управління та надійності і оптимальності системи управління. Запропоновано використовувати коефіцієнт оперативності (Коп ) та коефіцієнт ефективності управління (Кеф) для оцінки ефективності управління. Використання даних математичних залежностей дозволить оцінити ефективність управління структурних підрозділів МНС та удосконалити їх управлінську діяльність.
The paper deals with efficient management through the use of indicators of efficiency of agency management and reliability and optimal management. Suggested to use the efficiency ratio (Коп) and the coefficient of government effectiveness (Кеф) to evaluate the effectiveness of management. Using data mathematical relationships to evaluate the management of structural fire units and upgrade their management activities.

Опис

Ключові слова

ефективність управління, management efficiency, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, оперативність роботи органу управління, оптимальність та надійність системи управління, коефіцієнт управління, responsiveness of the governing body, and optimum system reliability management, rate management

Бібліографічний опис

Потеряйко, С. П. Оцінка ефективності управління / С. П. Потеряйко, С. Д. Коваленко, В. О. Тищенко // Організація управління в надзвичайних ситуаціях : матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2009. - С. 292-294.