Реалізація експортного потенціалу національних аграрних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з пріоритетних напрямків розвитку України на світовій арені є аграрна сфера. Актуальність дослідження обумовлюється тим, що в сучасних умовах глобального розвитку світової економіки ефективне управління реалізацією експортного потенціалу вітчизняних підприємств є одним з ключових факторів успішного функціонування національного господарства та розвитку конкурентних переваг на зовнішніх ринках. One of the priorities of Ukraine in the world is agriculture. The relevance of the study due to the fact that in today's global world economy development effectively managing the implementation of the export potential of domestic enterprises is a key factor in the successful operation of the national economy and the development of competitive advantage in foreign markets.

Опис

Ключові слова

потенціал, аграрні підприємства, системи управління, potential, farms, management system, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Коваль, Б. Реалізація експортного потенціалу національних аграрних підприємств / Богдан Коваль, Ірина Тюха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 231-232.