Сутність, необхідність і значення розробки стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначення конкретного варіанта стратегії розвитку підприємницької діяльності та засобів його реалізації - досить складна проблема наукового прогнозування. Вона органічно пов'язана з пошуком нових імпульсів активізації технологічного оновлення та розвитку, з особливостями внутрішніх накопичень і залученням зовнішніх засобів для інвестицій та інновацій у виробничий процес. Develop specific embodiment of the entrepreneurial strategy activities and means of its implementation - is complex scientific problem forecasting. It is organically linked to the search for new impulses activation technological modernization and development of the internal features of savings and attracting external funds for investment and innovation in the production process.

Опис

Ключові слова

стратегія, стратегічне планування, підприємницька діяльність, strategy, strategic planning, business, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Жебка, В. В. Сутність, необхідність і значення розробки стратегії підприємства / В. В. Жебка // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 783.