Ополіскувач цукрових буряків (Патент на корисну модель № 84513)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ополіскувач цукрових буряків містить пірамідальний корпус з основою зверху. З однієї сторони корпуса знаходиться приймальний бункер для буряка, а з іншої сторони розміщені сітчастий конвеєр для вловлювання легких домішок та шнековий механізм для відводу буряка з ополіскувача. До сітчастого конвеєра прикріплені перфоровані пластини, форма згину яких відповідає формі домішок, що вловлюються. A sugar beet rinser comprises a pyramid body with the base from above. On one side of the body there is a beet-receiver tank, and on the other side a net conveyer for catching light additives and a screw mechanism for taking aside the beets from the rinser are disposed. Perforated plates, the bend shape of bending of which corresponds to the shape of foreign matters being caught, are fixed to the net conveyer.

Опис

Ключові слова

бункер, hopper, конвеєр, conveyor, пластина, plate, домішки, impurities, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 84513 UA , МПК (2013.01 ) А23N 12/00 ВО3В 5/26 (2006.01) Ополіскувач цукрових буряків / Пономаренко В.В., Люлька Д.М., Хитрий Я.С. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201304772 ; заявл. 15.04.2013 ; опубл. 25.10.2013 , Бюл. № 20 , 2013 р.

Зібрання