Використання білкових інгрідієнтів тваринного походження у технології м’ясопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з важливих принципів, що визначає ефективний розвиток м’ясної галузі і забезпечення населення країни високоякісними продуктами харчування є: максимальна переробка і максимальне використання наявних білковмісних ресурсів на підставі безвідходних технологій; висока якість продукції, що виготовляється; зниження собівартості продукції. В зв’язку з цим особливе значення набуває питання ефективного використання побічних продуктів забою таких як субпродукти І і ІІ категорії, харчової крові, м’яса механічного дообвалювання, харчової шквари, сполучної тканини, отриманої від жилування м’яса, свинної шкурки. Important principles that determine the effective development of the meat industry and provide the population with high-quality food are: full recycling and efficient use of protein sources on the basis of waste-free technologies; high quality products; reduction of production costs. From this perspective, the most important issue is the efficient use of slaughtering byproducts such as 1st-2nd category viscera, nutritive blood, meat after the first stage of separation, fat remains, connective tissue and pork skins.

Опис

Ключові слова

м’ясо механічного дообвалювання, харчові шквари, харчова кров, mechanical lean meat, food spoils, edible blood, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Мензелевський, Є. В. Використання білкових інгрідієнтів тваринного походження у технології м’ясопродуктів / Є. В. Мензелевський, І. М. Страшинський, О. П. Фурсік // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної,олієжировлї та молочної галузей : матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 53-54.